Contact

Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe
Postadres: Weth. Dubbelmanstraat 10, 4926 BS Lage Zwaluwe
Kerkgebouw: Kerkstraat 49,  4926 CV Lage Zwaluwe, tel.: 0168 – 483359
(bij geen gehoor: 0168 – 483020)
E-mail: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Scriba: faasen-roest@hetnet.nl
College van Diakenen: repel1@ziggo.nl
College van Kerkrentmeesters: leen.tennapel@gmail.com

Contactpersoon rouw- en trouwdiensten: Nelleke ten Haaf, 06 – 81 89 30 74

Bankrekening diaconie:
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
Bankrekening college van kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55  of
NL77 RABO 0126 7069 56 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Kopij voor kerkblad:
kerkblad@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl