Kerkdiensten

Zondag zondag 02 februari t/m zondag 01 maart 2020
Aanvang op zondag: 10.00 uur
Datum Voorganger Bijzonderheden Bijzondere collecte
zondag
02
februari
ds. L. van Oudheusden
uit Etten-Leur
Gezamenlijke dienst in
Terheijden
Koffiedrinken na de dienst
Diaconiecollecte:
KIA – Werelddiaconaat
zondag
09
februari
dhr. E.M.C. Orie Thema: ‘Wat is eerlijk?’
zondag
16
februari
mw. ds. J.W. Allewijn
ds. E. Fockens
Gezamenlijke dienst
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Met medewerking van
De Cantorij onder leiding van
Leander Schoormans
Koffiedrinken na de dienst
Diaconiecollecte: gezamenlijk
project 2020
Amnesty International werkgroep Drimmelen
zondag
23
februari
ds. W. Bisschop
uit Breda
Viering Heilig Avondmaal
zondag
01
maart
mw. J. van Hooijdonk – Buizer
uit Schelluinen
Gezamenlijke dienst in
Terheijden
Koffiedrinken na de dienst
Diaconiecollecte:
KIA –
project 40dagentijd
Diensten in de nieuwe ontmoetingsruimte van de Ganshoek
Aanvang: 18.30 uur
Datum Voorganger Bijzonderheden Collecte
zondag
02
februari
dhr. P.A. Kraak Diaconiecollecte:
KIA – Werelddiaconaat
zondag
23
februari
dhr. E.M.C. Orie Kerkvoogdij