Protestantse gemeente

Kerk-1_1 juni 2015kerk-2

Onze gemeente telt ongeveer 885 leden, waarvan een relatief klein gedeelte actief
meeleeft. Predikant is sinds 2004 mw. ds. Jolanda Allewijn. De gemeente heeft een
cantorij die gemiddeld vijfmaal per jaar haar medewerking verleent aan de eredienst en ook regelmatig samenwerkt met de cantorij van Terheijden. Wij vinden het als gemeente belangrijk samen te werken met buurgemeenten, in welke vorm ook, bijvoorbeeld door
regelmatig de eredienst samen te vieren. Daarnaast zoeken we naar wegen om de
plaatselijke gemeenschap te versterken.

Het vieren van de Veertigdagentijd en de Paascyclus zijn hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Ambtsdragers en gemeenteleden worden toegerust om in de eredienst te kunnen participeren. Wij stimuleren ook de (muzikale) bijdrage van jongeren aan de eredienst. Veel aandacht wordt besteed aan de contacten binnen de oecumene, met name door
enkele malen per jaar een gezamenlijke kerkdienst te houden met de r.-k. gemeenschap in het dorp. Tweemaal per jaar vindt deze dienst plaats in de vorm van een openluchtdienst op een landbouwbedrijf in de buurt.

Gedurende de zomermaanden is op zaterdagmiddag de kerk geopend voor wie er binnen wil lopen voor een kopje koffie, een gesprek, of om zomaar even stil te zijn. Vaak is er dan ook een expositie.

In verzorgingshuis ‘De Ganshoek’ wordt gemiddeld elke drie weken op zondagavond om 18.00 uur een korte dienst gehouden, waarin naast de predikant verschillende
gemeenteleden voorgaan.

Omzien naar elkaar gebeurt door bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikant.
Speerpunt van de diaconie is het betrokken zijn bij de zorg voor de ouderen op het dorp, nu er zoveel gaat veranderen in de zorg vanuit de overheid.