Protestantse gemeente

Kerk-1_1 juni 2015kerk-2

Onze gemeente telt ongeveer 490 leden. Per 1 november 2020 is ds. Marijn Gilhuis onze predikant (40% i.s.m. de PG Terheijden – Wagenberg). De gemeente heeft een cantorij die gemiddeld vijfmaal per jaar haar medewerking verleent aan de eredienst en ook regelmatig samenwerkt met de cantorij van Terheijden. Wij vinden het als gemeente belangrijk samen te werken met buurgemeenten, in welke vorm ook, bijvoorbeeld door regelmatig de eredienst samen te vieren. Daarnaast zoeken we naar wegen om de plaatselijke gemeenschap te versterken.

Het vieren van de Veertigdagentijd en de Paascyclus zijn hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Ambtsdragers en gemeenteleden worden toegerust om in de eredienst te kunnen participeren. Veel aandacht wordt besteed aan de contacten binnen de oecumene, met name door enkele malen per jaar een gezamenlijke kerkdienst te houden met de r.-k. gemeenschap in het dorp. Tweemaal per jaar vindt deze dienst plaats in de vorm van een openluchtdienst op een landbouwbedrijf in de buurt.

Gedurende de zomermaanden is op zaterdagmiddag de kerk geopend voor wie er binnen wil lopen voor een kopje koffie, een gesprek, of om zomaar even stil te zijn. Vaak is er dan ook een expositie.

In de ontmoetingsruimte van  ‘De Ganshoek’ wordt gemiddeld elke drie weken op zondagavond om 18.30 uur een korte dienst gehouden, waarin naast de predikant verschillende gemeenteleden voorgaan.

Omzien naar elkaar gebeurt door bezoekmedewerkers, diakenen, ouderlingen en predikant.