Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogst besturende orgaan binnen de plaatselijke kerk en wordt gekozen uit het midden van de gemeente. De voorzitter was vroeger vrijwel altijd de dominee, tegenwoordig is dat vaak iemand anders, zo ook bij ons.

De kerkenraad bepaalt inhoudelijk het beleid van een kerkelijke gemeente, alle kerkenraadsleden zijn hierin gelijkwaardig. Wel zijn er specialisaties zoals b.v. jeugdwerk, diaconie, beheer en zo meer. Er is binnen de kerkenraad een rooster van aftreden, waardoor er elk jaar ongeveer twee kerkenraadsleden aftreden c.q. (her)bevestigd worden

De kerkenraad bestaat uit :
Predikant: Ds. Jolanda Allewijn
Voorzitter: Helma Orie 
Scriba: Reina Faasen
Ouderlingen: Greet Conway, Reina Faasen, Nelleke ten Haaf  en Nella Kraak 
College van diakenen: Nel Eestermans, Nel Groeneveld, Cora Keller en Gonny van Steeg
College van kerkrentmeesters: Gerda Beek, Leen ten Napel en Helma Orie