Symbolische bloemschikking

40dagentijd en Pasen 2019
10 maart 2019
10 maart 2019

Als thema is dit jaar gekozen voor ‘Een nieuw begin’.
In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen  maken.
De bloemschikkingen voor de 40dagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door dit thema. Het thema roept gelijk een getal op, het getal 8.
Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Het getal 8
Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen).
De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel
gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de
zondagen in de 40dagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de
lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin.
Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede vrijdag gebruiken we
7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment,
niet op de toekomst.

17 maart 2019
17 maart 2019

Het getal 40
De vastentijd heet ook wel 40dagentijd. Er zijn 46 dagen en 6 zondagen. Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk aan de reis door de woestijn naar het beloofde land en aan de verzoeking in de woestijn

Riet en water
De 8 glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels. Het water in de fles is zichtbaar. Water geeft immers nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.
De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een
andere vorm geplaatst. Per schikking andere bloemen en takken.
Met Pasen is de vorm van de schikking een hart, want door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen dan veel voorjaarsbloemen en bloesemtakken.

Als commissie hopen we er elke week iets moois en zinvols van te maken.
Samen met u gaan we in deze weken op weg naar Pasen

‘Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart’

Commissie liturgisch bloemschikken onder leiding van Siets Baggerman

24 maart 2019
24 maart 2019
31 maart 2019
31 maart 2019
14 april 2019
Palmpasen, 14 april 2019
Goede Vrijdag, 19 april 2019
Goede Vrijdag, 19 april 2019
Pasen, 21 april 2019
Pasen, 21 april 2019