Liturgische bloemschikking

Advent en Kerst 2020

Thema: Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht

eerste advent 2020
eerste advent 2020

In beide kerken gaan we weer aan de slag.
Het gaat in deze coronatijd anders dan de vorige jaren. In Lage Zwaluwe gaan we ons best doen het op een veilige manier te doen door voldoende afstand te houden en niet allemaal tegelijk aanwezig te zijn. Met elkaar proberen we er toch iets moois en zinvols van te maken. Het thema is: Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht
Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat we kunnen bloeien in Gods Licht
De symbolische schikking
De basis voor de schikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. Voor de pijlers gebruiken we vier
wijnflessen.
Het getal 3
Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4
Het getal 4 verwijst niet alleen naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier
windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het
getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei
mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt: het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

De schikkingen worden elke week aangepast en zijn bedoeld om te inspireren en sluiten
ook aan bij de Bijbelteksten. Zo gaan we met elkaar op weg naar Kerst.
Een goede Advent en Kerst toegewenst!

Commissie symbolisch bloemschikken onder leiding van Siets Baggerman