De Cantorij

Kerst 2023

Repetitie: donderdagavond 20.00 – 22.00 uur
in de Protestantse kerk te Lage Zwaluwe.
Dirigent: Leander Schoormans.
Voorzitter: Gonny van Steeg, gonnyvansteeg@ziggo.nl
Bankrekeningnr. NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij