AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de
nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG.

Uw privacy is voor de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
Hier vindt u onze privacyverklaring:

Privacystatement Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: Gerda Beek.