Protestantse gemeente

Kerk-1_1 juni 2015kerk-2

Onze gemeente telt ongeveer 490 leden. Wij werken als gemeente samen met de
Protestantse gemeente Terheijden-Wagenberg. Sinds 1 november 2020 is ds. Marijn Gilhuis onze predikant (40% i.s.m. de PG Terheijden – Wagenberg).  Daarnaast zoeken we naar
wegen om de plaatselijke gemeenschap te versterken. De gemeente heeft een cantorij die gemiddeld vijfmaal per jaar haar medewerking verleent aan de eredienst.

Het vieren van de Veertigdagentijd en de Paascyclus zijn hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Ambtsdragers en gemeenteleden worden toegerust om in de eredienst te kunnen participeren. Veel aandacht wordt besteed aan de contacten binnen de oecumene, met name door enkele malen per jaar een gezamenlijke kerkdienst te houden met de r.-k. gemeenschap in het dorp. Ook vinden diensten plaats in de vorm van een openluchtdienst op een landbouwbedrijf in de buurt.

Gedurende de zomermaanden is op zaterdagmiddag de kerk geopend voor wie er binnen wil lopen voor een kopje koffie, een gesprek, of om zomaar even stil te zijn. Vaak is er dan ook een expositie.

In de ontmoetingsruimte van  ‘De Ganshoek’ wordt gemiddeld elke drie weken op zondagavond om 18.30 uur een korte dienst gehouden, waarin naast de predikant verschillende gemeenteleden voorgaan.

Omzien naar elkaar gebeurt door bezoekmedewerkers, diakenen, ouderlingen en predikant.