Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogst besturende orgaan binnen de plaatselijke kerk en wordt gekozen uit het midden van de gemeente. De voorzitter was vroeger vrijwel altijd de dominee, tegenwoordig is dat vaak iemand anders, zo ook bij ons.

De kerkenraad bepaalt inhoudelijk het beleid van een kerkelijke gemeente, alle kerkenraadsleden zijn hierin gelijkwaardig. Wel zijn er specialisaties zoals b.v. jeugdwerk, diaconie, beheer en zo meer. Er is binnen de kerkenraad een rooster van aftreden, waardoor er elk jaar ongeveer twee kerkenraadsleden aftreden c.q. (her)bevestigd worden

De kerkenraad bestaat uit :
Predikant: ds. Marijn Gilhuis
Voorzitter: Ad Verdoorn
Scriba: Kees Groeneveld
Ouderlingen: Nel Eestermans, Kees Groeneveld en Nelleke ten Haaf
College van diakenen: Cocky Bongers en Annie Meijer
College van kerkrentmeesters: Dick van der Eijk, Peter Kraak en Ad Verdoorn